Geen verplichte mestverwerking voor bedrijven met grond?

De regering moet, in de verdere uitwerking van het nieuwe mestbeleid, een derde, privaat spoor opnemen waarin deels afzet op eigen grond en deels verwerking op basis van vraaggestuurde mestbewerking mogelijk blijft. Dat meldt AgriHolland.

Het gaat om een motie van VVD, CDA, SGP en de BoerBurgerBeweging die op dinsdag 20 april bij de stemming door een meerderheid in de Tweede Kamer werd gesteund. De indieners van de motie stellen vast dat minister Schouten in de contouren voor het toekomstig mestbeleid twee richtingen voorstelt: grondgebonden sectoren en intensieve sectoren met verplichte afvoer van alle mest.

VVD, CDA, SGP en de BoerBurgerBeweging menen dat hiermee gemengde bedrijven in de problemen komen. Ze vinden dat het voor deze bedrijven mogelijk moet blijven om de mest deels af te zetten op eigen grond en deels te verwerken op basis van vraaggestuurde mestbewerking.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde ook een motie van de SGP. Deze partij stelt dat het opleggen van een verplichting aan niet-grondgebonden bedrijven om alle mest af te voeren en te laten verwerken, in strijd is met de kringloopgedachte. Daarom wordt minister Schouten gevraagd dat voornemen opnieuw te overwegen. (AgriHolland / Tweede Kamer)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: