Meer ruimte voor verwerkte dierlijke mest?

Tijdens de Europese Landbouw- en Visserijraad van 15 november heeft Nederland aan de Europese Commissie gevraagd om het gebruik van verwerkte dierlijke mest toe te staan vanwege de huidige hoge prijzen voor industriële meststoffen. Ook heeft Nederland verzocht om de Nitraatrichtlijn hierop aan te passen. Dat meldt minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie gaf tijdens de Landbouw- en Visserijraad een presentatie over de situatie op de markt voor diverse landbouwproducten. Over de gehele linie is dat beeld positief, met uitzondering van de varkensvleessector. De Europese Commissie zet vraagtekens bij de effectiviteit van het invoeren van Europese maatregelen op de varkensvleesmarkt. Daar zou  mogelijk een verkeerd signaal van uitgaan richting de markt.

Meerdere lidstaten uiten zorgen over de stijging van productiekosten in de landbouw door stijgende prijzen voor kunstmest, veevoer, elektriciteit en brandstoffen, en door hogere transportkosten. De extra kosten worden niet gecompenseerd door hogere consumentenprijzen en daarom zou de Europese Commissie met uitzonderlijke steunmaatregelen moeten komen en tot eind 2022 het tijdelijke staatssteunkader moeten verlenen met een ophoging van het plafond.

Nederland vroeg specifiek om extra gebruiksmogelijkheden voor verwerkte dierlijke mest met het oog op de hoge kunstmestprijzen. Ook zou de Europese Nitraatrichtlijn hierop aangepast moeten worden. (AgriHolland / Ministerie LNV)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: