Schouten: ‘Verwerken van mest past in kringlooplandbouw’

Mestverwerking is geen tussenstap en zal een belangrijke rol blijven spelen in het verminderen van emissies, het vervangen van kunstmest en het optimaliseren van bemesting. Dat schrijft minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij reageert op vragen die werden gesteld bij het tweede resultatenoverzicht van het realisatieplan bij de visie op kringlooplandbouw ‘Waardevol en verbonden’.

Mestverwerkingstechnieken kunnen een rol spelen om schadelijke emissies van methaan en ammoniak af te vangen. Ook kan hernieuwbare energie geproduceerd worden. Door mest te verwerken kunnen producten gemaakt worden die het gebruik van kunstmest, gebaseerd op fossiele input, kunnen beperken.

Verder kan mestverwerking producten leveren aan de plantaardige sector, die beter en preciezer gebruikt kunnen worden, waardoor ook daar minder emissies zijn. Schouten vindt dat deze aanpak past binnen een kringlooplandbouw. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: