VCM: ‘Voer mest op tijd af’

Veel boeren wachten tot het einde van het jaar om hun mest af te voeren. Vorig jaar werd er in België in december 26 procent meer mest afgevoerd dan de maanden daarvoor. Dat wordt dan een stuk duurder. VCM en VLM, ondersteund door Boerenbond en ABS, vragen om mest tijdig af te voeren. Dat meldt Landbouwleven.

Verder moet er rekening worden gehouden met het verbod op het toepassen van effluent  (gezuiverd afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat) na de oogst van een nitraatgevoelig gewas, zoals aardappelen, maïs, tenzij onder specifieke voorwaarden. Daardoor kan de effluentopslag bij de mestverwerker al vroeger dan voorgaande jaren overvol zitten.

“Wacht dus niet met de afvoer van mest naar de mestverwerking tot uw mestkelder vol is, maar handel proactief”, aldus VCM en VLM. “Zo wordt voorkomen dat in december de verwerkingscapaciteit niet toereikend vanwege overbezetting van de installaties in de winterperiode. Zorg er dus voor dat  mest tijdig is verwerkt zodat probleemloos kan worden voldaan aan de verwerkingsplicht”, stellen VCM en VLM. (Landbouwleven.be)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: