Wachten op vergunning? Dan geen handhaving

Het verzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment te handhaven tegen veehouderijen die geen vergunning (Wet op natuurbescherming) hebben wordt door de provincie Gelderland niet ingewilligd. Dat meldt Omroep Gelderland.

Volgens Omroep Gelderland gaat het om bedrijven die konden volstaan met een melding binnen het Programma Aanpak Stikstof. Nadat de Raad van State in mei 2019 bepaalde dat deze Nederlandse aanpak strijdig is met de Europese regelgeving zijn deze veehouderijbedrijven vergunningplichtig.

Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen dat er voor de betreffende veehouderijbedrijven zicht is op legalisatie. Daarom zal er niet gehandhaafd worden. De provincie werkt aan een regeling om de bedrijven een vergunning te kunnen verlenen. Ook in de wet op stikstofreductie en natuurherstel die per 1 juli van kracht is geworden is een bepaling opgenomen dat gewerkt wordt aan legalisatie. (Omroep Gelderland / AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: