Ammoniakemissie omlaag door mestverwerking

Wageningen Livestock Research heeft becijferd hoe be- en verwerking van rundveemest zou kunnen bijdragen aan circulaire landbouw en de reductie van broeikasgas- en ammoniakemissies. Dat meldt AgriHolland.

De volledige emissieketen van verschillende scenario’s werd doorgerekend met als referentiescenario een standaard Nederlands melkveebedrijf zonder mestverwerking.

De studie toont onder meer aan dat het scenario waarbij de drijfmest dagvers wordt vergist op het landbouwbedrijf en waarbij ammoniumsulfaat wordt verkregen uit de dunne digestaatfractie door nageschakelde stripping-scrubbing, een emissiereductie van circa 41% aan ammoniak en 83% aan methaan kan opleveren. De kosten zijn wel hoog om dergelijke verwerking op kleine schaal toe te passen.

Meer informatie is te vinden in de publicatie ‘Berekeningen emissies en economie voor verschillende scenario’s voor verwaarding van rundveemest : NL Next Level Mestverwaarden

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: