Minder mest verwerkt in Vlaanderen

Uit een enquête die het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking heeft gehouden blijkt dat er in 2021 in Vlaanderen 39,8 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt. Dit betreft een cijfer inclusief de export van mest. De hoeveelheid stikstof stemt overeen met 4,3 miljoen ton mest. Ten opzichte van 2020 nam de verwerking gemeten in de hoeveelheid stikstof met bijna 8,3 procent af.

De daling in de Vlaamse mestverwerking komt doordat enkele mestverwerkende bedrijven in 2021 niet het hele jaar operationeel waren. Daarnaast hangt het samen met de impact van COVID-19 waardoor minder vee werd gehouden. Verder is de aanvoer van mest in biologische verwerkingsinstallaties vaak gekoppeld aan de opslag van effluent, wat voor sommige bedrijven leidt tot een beperking van de verwerkingscapaciteit. Een deel van de bedrijven meldt ook dat de verwerking is afgestemd op de vraag die er was naar de eindproducten.

Momenteel zijn er in Vlaanderen 142 operationele mestverwerkingsinstallaties. Daarvan zijn de gegevens van 137 installaties verwerkt in het rapport van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. In 2021 werd door deze bedrijven 17,1 miljoen kilo stikstof uit varkensmest verwerkt of geëxporteerd en 18,3 miljoen kilo uit pluimveemest. Er is meer geëxporteerd dan in 2020 en de verwerking zonder export was minder.

De verwerking en export van runder- en kalfsmest daalde met 8% ten opzichte van 2020, terwijl de import van rundermest vrijel gelijk is gebleven. De verwerking van de dikke fractie van rundermest is, na een daling met 77 procent in 2020 in 2021 werd met 24 procent toegenomen. De export van ruwe rundermest naar Nederland steeg met 32%. De verwerking van dunne fractie van rundermest nam met 7 procent toe, maar de verwerking van van runderstalmest was 16 procent lager. De verwerking van digestaat nam met 22 procent af. De verwerking en export van paardenmest en de verwerking van champost stegen in 2021 beiden met 8 procent.

In Vlaanderen is de biologische mestverwerking waarin stikstof wordt verwijderd uit de dunne fractie van varkensmest, rundermest of digestaat nog steeds de meest toegepaste techniek. Dit wordt toegepast in 111 van de 137 installaties. In 2021 werd nog 1 nieuwe biologische mestverwerkingsinstallatie operationeel. Daarnaast zijn er in Vlaanderen 18 installaties die mest biothermisch drogen. In 3 installaties worden daarbij ook droge mestkorrels geproduceerd. (VCM/AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: