Nieuw verdienmodel: gebruik dunne fractie als kunstmest

Naar schatting scheiden er in Nederland 5000 veehouders drijfmest in een dunne en dikke fractie. RVO kent de dunne fractie al een hoger werk coëfficiënt in de mestboekhouding toe en erkent daarmee de kunstmestwerking van dit product. Door veehouders nu ontheffing te geven dit product direct in te zetten als kunstmest in plaats van dierlijke mest daalt de kunstmestbehoefte op de Nederlandse markt en wordt er indirect bespaard op gas en CO2.

Het gebruik van dunne fractie als zijnde kunstmest brengt ook een nieuw verdienmodel met zich mee. Door dunne fractie te verkopen aan akkerbouwers, in plaats van dit te verwerken en exporteren, kan dit de extreem hoge graan- en voerprijzen deels compenseren. De technieken om dit te realiseren zijn al beschikbaar.

“Dit is de eenvoudigste manier om direct iets bij te dragen aan de vreselijke realiteit die ons in Oekraïne treft”, aldus Edze Westra, mestbewerkingsspecialist bij Drijfmesttechniek. “De technieken zijn al aanwezig op het boerenerf om aan deze behoefte te voldoen”, vervolgt hij. “De overheid kan nu per direct en zonder kosten iets bijdragen aan het wereldwijde voedselvraagstuk”, stelt Westra.

Bij mestscheiding wordt de dunne fractie van de dikke fractie gescheiden middels een mechanische bewerking. Dit wordt al veel gedaan om de mest beter te benutten, maar de dunne fractie mag nu nog niet worden gebruikt op eigen grond. Op dit moment worden veehouders en akkerbouwers gedwongen kunstmest aan te kopen om de stikstof en fosfaat tekorten in de bodem te compenseren. Dit kan met dunne fractie door middel van een ontheffing in deze uitzonderlijke situatie simpel opgelost worden. Dit zou kunnen bijdragen aan het huidige geopolitieke vraagstuk.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: