‘Nieuwe ammoniaklijst klopt weer niet’

Minister van de Wal voor Natuur en Stikstof heeft deze week een nieuwe lijst van 100 bedrijven met de hoogste ammoniakemissie in Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een tweede versie nadat bij een eerder versie onjuiste emissiefactoren voor veehouderijstallen waren gebruikt. BoerBurgerBeweging heeft sterke aanwijzingen dat de cijfers in de gecorrigeerde lijst opnieuw niet kloppen, zo meldt AgriHolland.

BoerBurgerBeweging heeft voor de analyse van de emissiecijfers van veehouderijbedrijven in de lijst contact gezocht met gemeenten en adviesbureau’s. Een vergelijking van vergunde ruimte in Gelderland en de top 100 lijst levert bijvoorbeeld nergens vergelijkbare uitstoot op als in het overzicht van de minister. Het bedrijf met de hoogste emissie in Druten zou telt jaarlijks 31.732 kilo ammoniak uitstoten, terwijl de emissie  volgens het vergunningensysteem van de gemeente slechts 17.515 kilo bedraagt.

Theoretisch is het mogelijk dat de situatie voor een individueel bedrijf is gewijzigd en dat het bedrijf nu over een nieuwe vergunning beschikt. De top 100-lijst is gebaseerd op de emissie in 2019. Bij elk bedrijf dat op die manier wordt vergeleken is de uitstoot in de vergunning aanzienlijk lager en sinds 2019 zijn er maar heel mondjesmaat nieuwe vergunningen verleend. Contacten die BoerBurgerBeweging had met gemeentes levert hetzelfde beeld op. Bedrijven die in gemeente worden genoemd zijn niet met een dergelijke uitstoot bekend.

De partij wijst er tevens op dat van de eerste 50 veehouderijbedrijven die in de nieuwe top 100 van bedrijven met een hoge ammoniakemissie staan er 17 worden vermeld met een hogere uitstoot dan in de eerste editie van de lijst. Aangezien in de eerste versie onjuiste en te hoge emissiefactoren werden gebruikt is dat erg vreemd. De partij wil daar duidelijkheid over en zal er vragen over stellen aan minister Van der Wal. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: