Onderzoek naar toevoegen magnesiumchloride aan mest

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten opdracht te verlenen aan Dairy Campus voor onderzoek naar het toevoegen van magnesiumchloride aan de mest als maatregel om de ammoniakemissie uit veehouderijstallen te beperken. De provincie stelt 160.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het onderzoek.

De noordelijke provincies willen het stikstofprobleem aanpakken door zich te richten op innovaties die het mogelijk maken om ammoniakemissie te reduceren. Het toevoegen van magnesiumchloride aan mest is een van deze innovaties. Onderzoek door Dairy Campus moet de wetenschappelijke onderbouwing voor het effect van deze maatregel bieden. Dat is noodzakelijk om resultaten op een later moment in te kunnen boeken en juridische hardheid te kunnen verkrijgen voor deze maatregel. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Opslag
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: