Subsidieregeling voor uitbreiding hoogwaardige mestverwerking

Minister Adema van LNV wil zich sterk maken voor uitbreiding van de hoogwaardige mestverwerkingscapaciteit in Nederland en zal op korte termijn hier een subsidieregeling voor openen.

Dat schrijft de minister aan de Tweede SubKamer in reactie op vragen van BoerBurgerBeweging. Door de afbouw van de derogatie zal de mestmarkt in Nederland krapper worden, voorziet Adema. De verwachting is dat akkerbouwers eerder rundermest zullen afnemen, waardoor er voor varkensmest minder ruimte op de mestmarkt zal ontstaan. Deze mest zal meer verwerkt moeten worden, waardoor het als kunstmestvervanger in Nederland, of op een Europese mestmarkt gebracht kan worden. Er zal dus meer varkensmest verwerkt dienen te worden.

Adema verwacht dat het afbouwen van de derogatie voor het uitrijden van extra dierlijke mest boven de standaard Europese norm van 170 kilo stikstof per hectare minder impact zal hebben in de pluimveehouderijsector. Hij wijst er op dat pluimveemest nu al grote schaal wordt verwerkt. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: