Akkoord over stikstofbeleid in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft vrijdag 10 maart een akkoord bereikt over het te voeren stikstofbeleid. Er wordt een gelijkwaardige behandeling in het toekomstige vergunningenkader voor landbouw en industrie verzekerd vanaf 2025. Vanaf dan zullen landbouwers ook het extern salderen kunnen toepassen. Tegen 2030 moet er 50% minder stikstof in de natuur neerslaan. De regering heeft 3,6 miljard euro beschikbaar om landbouwers te vergoeden en om nieuwe natuurdoelen te realiseren.

Voor landbouwers die hun activiteiten moeten stopzetten, is er een vergoeding die kan oplopen tot 130% van de waarde van hun landbouwbedrijf. De regering gaat boeren ook ondersteunen om hun activiteiten duurzamer te maken. Die steun kan oplopen tot 65% van de investeringen voor jonge boeren. Rond extern salderen en het verschil in de beoordelingskaders tussen landbouw en natuur komt er een openbaar onderzoek met een milieueffectenrapport. Als dat onderzoek het licht niet op rood zet, dan worden beide zaken onverwijld doorgevoerd.

In eerste instantie wordt er niets veranderd aan het vergunningskader voor landbouw zoals in de eerdere voorstellen al stond. Landbouwers kunnen geen vergunning krijgen als ze een impactscore hebben van meer dan 0,025%. Industriƫle projecten die een impactscore van meer dan 1% hebben, kunnen boven die drempel nog een vergunning krijgen als een passende beoordeling uitwijst dat er geen negatieve impact is op de nabijgelegen natuur.

Vanaf 2025 moeten er soepelere vergunningsregels gaan gelden. Landbouwbedrijven die een impactscore hebben tussen 0,025% maar minder dan 1%, zullen vanaf dan een vergunning kunnen krijgen bij een gunstige passende beoordeling. Ook voor bedrijven met een impactscore die hoger ligt dan 1% zal er vanaf dan geen harde vergunningsdrempel meer zijn. Zij kunnen dan via het principe van extern salderen een start- of uitbreidingsvergunning krijgen.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: