Hoe is mestbeheer te optimaliseren?

Melkveebedrijven zijn de afgelopen decennia in veel regio’s in de wereld snel geïntensiveerd. Een van de grootste uitdagingen in deze intensieve bedrijven is het beheren van mest op een manier die de productie ten goede komt en tegelijkertijd de milieueffecten minimaliseert.

Qingbo Qu beoordeelde de emissies van ammoniak, methaan en lachgas en ontwikkelde het model FarmM3 om daarmee de stromen en verliezen van nutriënten van verschillende bedrijfssystemen te kunnen kwantificeren.

Qu onderzocht ook hoe via de integratie van gewasproductie binnen het melkveebedrijf de efficiëntie van nutriëntengebruik en circulariteit op het hele bedrijf beïnvloed kan worden. Zijn bevindingen bieden waardevolle inzichten voor boeren en beleidsmakers om nutriëntenverliezen te verminderen en de circulariteit in intensieve melkveehouderijbedrijven te verbeteren. Maandag 3 juli hoopt Qingbo Qu te promoveren aan de Wageningen Universiteit. (AgriHolland/WUR)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: