Kippen- en varkensmest goede bodem voor insectenkweek

Het gebruik van kippen- en varkensmest blijkt een goedkope en duurzame manier om eiwitten te produceren. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van Leo Beukeboom, hoogleraar evolutionaire genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Steeds meer bedrijven kweken insecten voor menselijke consumptie en voor diervoeders. Het project van Beukeboom pakt twee uitdagingen aan: de ontwikkeling van goedekopere en durrzamere manieren om eiwitten te produceren en het mestprobleem. Insecten zijn een hoogwaardige eiwitbron voor mensen en dieren, en de kweek van insectenlarven kost veel minder water en ruimte vergeleken met conventionele veeteelt, aldus Beukeboom. Een ander voordeel is volgens de onderzoeker dat de afhankelijkheid van eiwitbronnen uit het buitenland minder wordt. Bovendien wordt er iets nuttigs gedaan met de stikstof uit de mest van kippen en varkerns.

In dit project werkten Beukeboom en collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen UR samen met een bedrijf om te experimenteren met de kweek van vliegenlarven op mest. “Het gaat om massakweek”, verduidelijkt Beukeboom, “met een productie van meer dan 3.500 kilo larven per dag. Op die schaal kun je goed uitzoeken welke kweekomstandigheden optimaal zijn.”

“We hebben aangetoond dat het kan, insecten kweken op grote schaal op mest’, vertelt Beukeboom, “en dat je de kweek verder kunt optimaliseren door verschillende factoren te variëren. Het kweken kan zowel op kippen- als varkensmest. Wij experimenteerden vooral met kippenmest, maar er zijn indicaties dat varkensmest misschien nog beter is.” (RUG.nl)

Meer over: Nieuws | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: