Mest uit de ligbox met driewieler

De Ier Daniel Broderick heeft de Cubi-Clean ontwikkeld. De dieselaangedreven driewieler heeft een borstel die mest uit de ligboxen de roosters op veegt.

Onder het voertuigje heeft Broderick een schraper gemonteerd die de roosters reinigt. Verder heeft de Cubi-Clean een zaagselstrooier die de ligboxen opnieuw instrooit. Het bijvullen met zaagsel gaat snel: je kiept de bak achterover, waarna je het voertuig achteruit in de hoop rijdt en weer optilt. Volgens de bedenker is de machine in staat om in 5 minuten 200 ligboxen te reinigen.

De Cubi-Clean wordt op de achterwielen aangedreven. De borstel, de strooiselbak en de schraper worden hydraulisch bediend.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: