Mestac heeft nog ruimte voor mestverwerking in Ysselsteyn

Mestafzetorganisatie Mestac heeft bij de mestverwerkingsfabriek Merensteyn in Ysselsteyn nog ruimte om overeenkomsten te sluiten voor het aanleveren van mest. Dat meldt Agriholland. Mestac werkt met overeenkomsten voor een periode van vijf jaar.

De huidige Mestpool overeenkomsten lopen van 16 september 2022 tot en met 15 september 2023. Hierbij levert een veehouderijbedrijf mest voor een vooraf afgestemde prijs afhankelijk van het gebied waarin het bedrijf ligt. Ook de vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) kunnen hierin gereserveerd worden voor een vaste prijs. Na de mestpoolperiode wordt de balans opgemaakt van de werkelijke afzetkosten en die worden dan nog verrekend.

Met de overeenkomst ‘Mestafname & VVO 2023’ regelen rundveehouders de mestafname. Deze overeenkomst kan ook worden gebruikt voor andere mestsoorten. De gecontracteerde mest wordt niet verwerkt. Om aan de verwerkingsplicht te voldoen wordt gebruik gemaakt van VVO’s. De deelnemer reserveert de vervangende verwerkingsovereenkomsten bij Mestac, de organisatie doet voor 1 november een prijsaanbod. De veehouder kan dan beslissen om deze VVO’s  af te nemen en kan  bepalen hoeveel VVO’s er voor het bedrijf nog nodig zijn.

Mestac biedt varkenshouders de mogelijkheid om via een ‘Overeenkomst Mestverwerking 2023’ mest te laten verwerken tegen een vooraf vastgestelde totaalprijs voor afvoer en verwerking. Deze mest wordt dan in overleg verdeeld over het jaar opgehaald en verwerkt. Verwerking gebeurt bij Merensteyn of bij mestverwerkende bedrijven waarmee Mestac een samenwerkingsovereenkomst heeft. De prijs voor 2023 is vastgesteld op 20,00 euro bij 0 kilo fosfaat en een fosfaatcorrectie van 1,00 euro per kilo. De prijs staat los van de prijsfluctuaties in de mestdistributie en bij de verwerking is voor 100% voor de leverancier. (Agriholland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: