Milieueffectrapport North Star bijna compleet

Op verzoek van de provincie Drenthe heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een beoordeling gemaakt van het milieueffectrapport (MER) voor de mestvergistingsinstallatie North Star die een consortium van EBN, Shell en Engie wil realiseren in Emmen. Dat meldt AgriHolland.

Het rapport is bijna compleet, stelt de commissie. Wel wordt geadviseerd nog eens goed naar de berekeningen voor geur, veiligheid en stikstof te kijken.

EBN, Shell en Engie willen wil een grootschalige vergistingsinstallatie bouwen op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie in Emmen. Hier worden mest en co-producten vergist en verwerkt tot groen gas, meststoffen voor de landbouw en water. Voordat de provincie besluit over de vergunning voor de installatie zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport beschrijft welke milieueffecten de installatie zal hebben, welke keuzes voor technieken zijn gemaakt en welke milieu-overwegingen een rol hebben gespeeld bij die keuzes. Uit het rapport blijkt dat er vooral gevolgen zullen zijn voor geur en een toename van het verkeer. De commissie vindt het rapport bijna volledig, maar oordeelt dat er nog enige informatie over geur, veiligheid en stikstof ontbreekt.

De aard van de ‘co-producten’ is divers en varieert van hooi tot niet meer houdbare producten uit de supermarkt. Wanneer er een hoog aandeel dierlijke producten wordt vergist, kan dat meer geur veroorzaken. Hoeveel geur dat maximaal kan zijn staat nu nog niet in het MER.

Naast de locatie voor de vergister is inmiddels een waterstoftankstation gebouwd. Ook komt er nog een installatie om waterstof te produceren. In het MER staat nog niet of al deze installaties bij elkaar voor extra risico’s kunnen zorgen bij een calamiteit. Ook is de gebruikte vergelijkingsbasis voor de uitstoot van stikstofverbindingen niet goed onderbouwd.

De commissie adviseert het MER op deze drie punten aan te vullen, voordat de vergunning voor de mestvergister wordt verleend.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: