Onafhankelijke monstername goed op orde in 2021

De naleving van de voorwaarden voor de uitvoering van mestbemonsteringen lijkt in 2021 goed op orde te zijn. Dat meldt de NVWA. Het aantal inspecties was in dat jaar na een periode van beperkingen weer terug op het niveau van eerdere jaren.

In 2021 zijn er 170 fysieke controles uitgevoerd waarbij de onafhankelijke monstername is bijgewoond of waarin anderszins op de naleving van de voorwaarden is gecontroleerd. Daarvan hebben er 43 plaatsgevonden bij deelnemers aan Fertigarant. Het overgrote deel van de 170 inspecties heeft plaatsgevonden bij bemonsteringen tijdens het laden van de vracht (114). De meeste van de inspecties (125) hebben plaatsgevonden in gebieden die vallen onder Gebiedsgericht Handhaven Mest (GGH Mest): Oost-Brabant/Limburg (97), Veluwe (22) en Twente (6).

De bijwoningen hebben bij alle 3 de monsternemende organisaties plaatsgevonden en inmiddels (2022) zijn er 2 nieuwe organisaties gecertificeerd. Van de 170 inspecties zijn er 4 niet-akkoord bevonden

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: