Onderzoek naar effect mestadditieven op ammoniakemissie

Het ministerie van LNV heeft een kennisvraag uitgezet naar ‘ammoniakemissiereductie door inzet van mestadditieven’ waarin ook de effecten op de methaanemissies mee worden genomen. Dat meldt AgriHolland.

Het additief kan bijvoorbeeld bestaan uit afbreekbaar organisch materiaal of uit organische zuren. De resultaten van het onderzoek worden in derde kwartaal van 2023 verwacht. Mocht blijken dat mestadditieven perspectief bieden voor het terugdringen van emissies, dan zal het kabinet dat meenemen in de verdere beleidsvorming. Dat schrijft minister Adema van LNV aan de Tweede Kamer.

In hoeverre de techniek van het gebruik van afbreekbaar organisch materiaal of toevoegingen van organische zuren in mest ook kosteneffectief kan zijn, is nog niet duidelijk, aldus Adema. Daarmee is ook nog niet bekend welke bijdrage deze technieken kunnen leveren aan het reduceren van de ammoniak- en methaanemissie. Een effect van het gebruik van additieven op de uitspoeling van meststoffen wordt niet verwacht. Het zal vermoedelijk ook niet bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

 

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: