Onderzoek naar mestverwerking in Deurne

De gemeente Deurne wil weten welke kansen er zijn om binnen de gemeente duurzame energie op te wekken door de vergisting van mest bij agrarische bedrijven. Dat meldt AgriHolland.

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is gevraagd om dat nader te onderzoeken. De onderzoekers gaan in kaart brengen wat de kansen en belemmeringen zijn. Naar verwachting is het onderzoek in juli van dit jaar afgerond.

De gemeente Deurne wil met het onderzoek zicht krijgen op wat de mogelijke energieopbrengst en welke impact het kan hebben op de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen. Ook moeten de effecten op geuremissie in beeld komen. Royal Haskoning DHV zal bij het onderzoek verschillende instanties en maatschappelijke groepen betrekken en spreken met vertegenwoordigers van ZLTO, de GGD, EnergyPort Peelland, provincie Noord-Brabant, Metropool Regio Eindhoven, maar ook met bewonersgroepen als ‘Stop de Stank’. (BN De Stem / AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: