Stalvloer spoelen met water voor reductie ammoniakemissie

In het project Spoelen met water voor reductie van ammoniakemissie uit melkveestallen wordt onderzocht of het spoelen van de stalvloer daarvoor kan worden ingezet. Dat meldt Dairy Campus. Het betreft een nieuw onderzoek in het kader van het programma Integraal Aanpakken.

Uit een eerder onderzoek blijkt dat door het gebruik van water in melkveestallen de ammoniakemissie fors gereduceerd kan worden. Uit metingen op Dairy Campus bleek bij roostervloeren een reductie van 40 procent haalbaar te zijn met het spoelen met water van de stalvloer. Dit zou een veel lagere emissiefactorgeven dan een vergelijkbaar erkend Rav-systeem (A1.2). Omdat deze maatregel geen duidelijke eigenaar of aanvrager heeft en verdere ontwikkeling niet van de grond komt blijft de praktische toepasbaarheid beperkt, zo meldt Dairy Campus.

Inregelen

De start van het nieuwe onderzoek richt zich op het optimaal inregelen van het systeem, zoals de hoeveelheid water en wijze van toediening (sproeien of beregenen). Vervolgens zullen, op acht bedrijven, naast de Rav-protocol metingen ook continue metingen gedaan gaan worden voor de wettelijke erkenning. In samenwerking met experts wordt de beste borgingsmethode vastgesteld.

Om het goed in de praktijk te kunnen implementeren wordt samen met deelnemende melkveehouders en experts praktische vragen beantwoord zoals: welk water kan het beste gebruikt worden? Wat is het effect op dierenwelzijn en – gezondheid? Wat betekent het voor de bemestende waarde wanneer mest verdund met water wordt toegediend? Is er effect in mestboekhouding? En wat zijn de financiële consequenties? Tenslotte worden ook de ervaring van de melkveehouders meegenomen in het project.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: