Afzetkosten mest fors gestegen

Een analyse van cijfers van Wageningen Economic Research die zijn verzameld binnen het bedrijveninformatienetwerk wijzen uit dat de afzetkosten voor mest in 2023 zijn toegenomen in vergelijking tot voorgaande jaren.

De ontwikkelingen in het mestafzettarief variƫren wel sterk per sector. De melkveehouderij had tot voor kort relatief lage kosten. De pluimveehouderij kent vrij stabiele afzetkosten dankzij de pluimveemestverbrandingscentrale in Moerdijk. In de varkenshouderij was de stijging in 2023 fors.

De totale mestafzetkosten bedragen in de varkenshouderij gemiddeld circa 95 euro per zeug per jaar en 24 euro per vleesvarken per jaar. Daarmee liggen de kosten 37% hoger dan in 2022. In de vleeskalverhouderij had een gemiddeld bedrijf het afgelopen jaar te maken met een toename van 6.500 euro in de mestafzetkosten. Melkveehouders betaalden in 2023 gemiddeld 3.000 euro extra voor mestafzet. Dat is circa 60% meer dan in de jaren daarvoor.

AgriHolland / Boerderij

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: