Dagverse mest is uitdaging bij monovergisting in varkenshouderij

Wil je als varkenshouder investeren in monomestvergisting, dan loop je al snel tegen de uitdaging aan hoe je dagverse mest in de vergister krijgt. “Wanneer je de mest een maand in de opslag bewaart, neemt het biogas-potentieel met ongeveer 30 procent af”, aldus Rick Kanters, projectleider Energie bij DLV Advies. Ga je nieuwbouwen? Dan levert integreren van mestvergisting in de initiële bouwplannen van een stal aanzienlijke voordelen op. Bij bestaande stallen is het vaak nodig om meer aanpassingen te doen.

In de varkenshouderij wordt steeds meer gekeken naar innovatieve en duurzame oplossingen om niet alleen de bedrijfsefficiëntie en rendement te verhogen, maar ook een positieve impact te hebben op het milieu. Een van deze oplossingen is het vergisten van varkensmest. Varkensmest wordt gebruikt in de co-vergisting. Voor monomestvergisting is dagverse en bij voorkeur uurverse mest nodig, maar dit is bij bestaande stallen niet eenvoudig te realiseren. Naast de investering die nodig is voor de stalaanpassingen brengt het vaak ook extra arbeid met zich mee omdat bijvoorbeeld afsluiters handmatig omgezet moeten worden.

Opwaarderen 

Toch kan mestvergisten voor varkenshouders met bestaande stallen een interessante optie zijn. “Voor varkenshouders vanaf 1700 vleesvarkens of 800 zeugen is het de moeite waard om met een quickscan monomestvergisting te onderzoeken of vergisten en opwaarderen naar groengas, in samenwerking met andere varkenshouders of melkveehouders interessant”, geeft Kanters aan. “Voor de zeugenhouderij kan het gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK) ook een interessante optie zijn om te besparen op stookkosten.”

Een optie voor bestaande stallen met een rioolsysteem is om deze uit te rusten met schuine wanden in de afdeling. De mesthoeveelheid loopt dan sneller op waardoor de afsluiters naar de vergister geopend worden.

Wanneer er nieuwbouwplannen hebt dan kan bij het ontwerp meteen rekening gehouden worden met het leveren van dag- of uurversemest. “Voordat je start met het ontwerp is het verstandig eerst een quickscan te laten uitvoeren. Je hebt dan een goed beeld van de potentiële opbrengsten en welke vorm van vergisten (WKK, biogas of groengas zelfstandig of cluster) het beste rendeert en passend voor de ondernemer is”, aldus Kanters.

Ondanks de uitdagingen voor monomestvergisting in de varkenshouderij wordt dit in de ogen van Rick in de toekomst wel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de varkenshouder. Met de bijmengverplichting voor groen gas die er aan komt en de druk op het beperken van de emissies wordt het steeds interessanter om een mestvergister te plaatsen op het bedrijf. ”De bijmengverplichting verplicht energieleveranciers om vanaf 2026 groen gas bij te mengen waardoor de vraag gaat toenemen en het verdienmodel steeds beter wordt. Daarbij ontstaat door het frequent ontmesten minder ammoniak- en methaanemissie in de afdeling. Dit zorgt voor een beter stalklimaat en minder reductiebehoefte van ammoniak bij de wasser” sluit Rick af.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: