Onderwerp: Blog

Mestfraude: Minder vee dus minder mest?

13 november 2018

Mestfraude. Dus de veestapel moet krimpen. Althans, dat vindt het Openbaar Ministerie. ‘Het kan zijn dat het nog wat vroeg is om de balans op te maken. Maar misschien is de praktijk weerbarstig’, aldus het NRC. Het kan zijn? Misschien? Lees verder

Het Mestmoeras 2.0: Het “fata morgana” van de EU kunstmeststatus

19 april 2016

Er wordt al bijna 30 jaar in veehouderijkringen geprobeerd uit mest kunstmest te maken en deze voor een zodanig hoge prijs af te zetten dat mest geld op gaat brengen. Tot nog toe met weinig resultaat ondanks het feit dat de productie van kunstmestvervangers speerpunt is van het huidige mestbeleid. Varkenshouders en hun voormannen dromen echter nog steeds van bruin goud en een Nederlandse landbouw zonder industriële kunstmest. Lees verder

Het Mestmoeras 2.0: Huitema en herinvoering Minas?

25 maart 2016

Geeft Huitema varkensboeren de genadeklap? Onlangs verraste Huitema door voor het NAJK een pleidooi te houden voor herinvoering van de regulerende mineralenboekhouding ofwel Minas. De bemestingsnormen zijn te krap en moeten vervangen worden door verliesnormen. Invoering van Minas kan ernstige … Lees verder

Fosfaatrechten – waar doen we het eigenlijk voor?

30 juli 2015

“Wat wil de veehouderij eigenlijk bereiken met de instelling van fosfaatrechten? Een antwoord op die vraag heb ik helaas nog niet kunnen vinden. Ik had het idee dat we hiermee een concreet milieudoel wilden dienen, maar ik ben er nog niet achter welk milieudoel dit dan precies is”, vertelt Geesje Rotgers, hoofdredacteur van vakblad V-focus. Lees verder

Veehouder gebaat bij te hoge mestverwerkingsplicht

27 februari 2014

De Nederlandse veehouder wil graag een zo klein mogelijke verplichting om mest te verwerken. Mestverwerking is duur. Daarom denkt hij dat de afzetkosten lager zijn bij een zo klein mogelijke verplichting. Toch is dat niet waar. De veehouder is juist beter af met een iets te grote verplichting. Lees verder

Veehouder gebaat bij te hoge mestverwerkingsplicht

27 februari 2014

De Nederlandse veehouder wil graag een zo klein mogelijke verplichting om mest te verwerken. Mestverwerking is duur. Daarom denkt hij dat de afzetkosten lager zijn bij een zo klein mogelijke verplichting. Toch is dat niet waar. Lees verder

Gesjoemel brengt derogatie in gevaar

21 februari 2014

De nitraatconcentratie in grondwater in het zuidelijk zandgebied ligt nog steeds boven de 50 mg/l, ondanks de huidige mestgebruiksnormen en -voorschriften en strenge regels voor het transport van mest. Waardoor komt dat? Door het gesjoemel met mest. Dit gesjoemel brengt nu een nieuwe derogatie voor Nederland in gevaar. Voortzetting van die derogatie in de komende jaren is cruciaal voor de Nederlandse landbouw en economie. Lees verder

Gesjoemel brengt derogatie in gevaar

21 februari 2014

De nitraatconcentratie in grondwater in het zuidelijk zandgebied ligt nog steeds boven de 50 mg/l, ondanks de huidige mestgebruiksnormen en -voorschriften en strenge regels voor het transport van mest. Waardoor komt dat? Door het gesjoemel met mest. Dit gesjoemel brengt nu een nieuwe derogatie voor Nederland in gevaar. Voortzetting van die derogatie in de komende jaren is cruciaal voor de Nederlandse landbouw en economie. Lees verder

Tekort aan sporenelementen door verscherping stikstof-en fosfaatnormen

31 januari 2014

Ik herinner me nog de enorme hopen geitenmest, wanneer mijn vader de potstal weer eens had uitgemest. Toen ergerde ik me alleen aan de penetrante geur die dagen in en om het huis bleef hangen. Nu enkele jaren en studies later, weet ik dat er meer achter deze hopen mest schuil gaat. Lees verder

Tekort aan sporenelementen door verscherping stikstof-en fosfaatnormen

31 januari 2014

Ik herinner me nog de enorme hopen geitenmest, wanneer mijn vader de potstal weer eens had uitgemest. Toen ergerde ik me alleen aan de penetrante geur die dagen in en om het huis bleef hangen. Nu enkele jaren en studies later, weet ik dat er meer achter deze hopen mest schuil gaat. Lees verder