Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Fosfaatgift dierlijke mest gerechtvaardigd door hoge gewasonttrekking

4 september 2018

Dierlijke mest is binnen de voorwaarden van derogatie de enige fosfaatbron waarmee de fosfaatonttrekking door gewassen gecompenseerd kan worden. Lees verder

Nieuwe rijenbemesters van Evers

4 september 2018

Evers Agro presenteert op Agrotechniek Holland een nieuwe serie rijenbemesters. De bemesters zijn geschikt voor zowel rijen- als volveldsbemesting. Lees verder

Uitrijperiode mest op bouw- én grasland verlengd

27 augustus 2018

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op basis van adviezen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de Technische Commissie Bodem (TCB) definitief besloten tot het verlengen van de periode waarin boeren mest kunnen uitrijden. Lees verder

Cumela wil uitstel uitrijverbod

1 augustus 2018

Een maand uitstel van het uitrijverbod op alle gronden. “Nood breekt wet”, aldus Jaap Uenk, voorzitter van de sectie Meststoffendistributie van Cumela. Lees verder

Vragen om verlenging uitrijperiode 2018

31 juli 2018

LTO Nederland en Producentenorganisatie Varkenshouderij willen de uitrijperiode voor mest voor grasland en bouwland met twee weken verlengen. Lees verder

Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil verruiming uitrijseizoen

24 juli 2018

Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft minister Schouten verzocht om het uitrijseizoen voor mest te verruimen tot half oktober voor alle gronden. Dit in verband met de aanhoudende droogte. Ter voorkoming van nutriëntenverlies uit mest en nitraatvergiftiging bij koeien. Lees verder

Schouten wil bovengronds uitrijden niet verlengen

21 juni 2018

Minister Schouten wil de vrijstelling voor bovengronds mest uitrijden niet verlengen. Dat meldt Melkvee.nl. Ze ontraadt daarmee een motie van D66 en SP. Lees verder

VBBM wil bovengronds mest blijven uitrijden

20 juni 2018

De VBBM Milieu wil bovengronds mest blijven uitrijden. Dat meldt Boerderij.nl. De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) heeft daarvoor een manifest aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor landbouw. Lees verder

Zorgen om alternatieven sleepvoet

11 juni 2018

LTO Nederland dringt er bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op aan samen naar praktische en betaalbare oplossingen te komen voor het sleepvoetverbod. Dit verbod gaat in op 1 januari 2019 en geldt voor veen- en kleigrond. Lees verder

Sleepvoet verboden per 1 januari 2019

23 mei 2018

De sleepvoetbemester is vanaf 1 januari 2019 verboden. Dat heeft minister Schouten laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder