Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Aanvoer nutriënten organische mest bepalen met nieuwe app

6 mei 2021

Eurofins Agro introduceert de rekentool ‘Mest is waardevol’. Met deze applicatie kunnen telers en veehouders uitrekenen hoeveel nutriënten ze op hun percelen uitrijden met organische mest. Lees verder

De Marke experimenteert met verdunde mest

7 april 2021

De Marke, het agro-innovatiecentrum in het Gelders Hengelo, heeft geëxperimenteerd met het uirijden van verdunde mest. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Record Vulkan stalmeststrooier met conische bak

7 april 2021

De Belgische fabrikant Record heeft de Vulkan Evo++ stalmeststrooiers onder handen genomen. De wagens hebben nu een conische vorm waardoor de stalmest sneller en egaler naar de verdeelwalsen gebracht kan worden. Lees verder

Nieuwe sleepvoetbemester Bomech

25 maart 2021

Machinebouwer Bomech uit Albergen (Ov.) introdcueert de Bomech UP sleepvoetbemester. De fabrikant heeft de UP ontwikkeld, omdat het de vraag naar bemesters voor kleinere mesttanks ziet stijgen. Lees verder

Mest uitrijden met verdunde krijtsuspensie

22 maart 2021

Bij metigen van het Nutriënten Management Instituut is er gemiddeld 28 procent emissiereductie gemeten bij het aanwenden van mest via een sleufkouterbemester in combinatie met het sproeien van verdunde krijtsuspensie over de meststroken. Lees verder

Licht bemester element van Eland Machines

17 maart 2021

Eland Machines uit Nijbroek heeft een bemester element ontwikkeld met een laag eigen gewicht. Het element wordt slepend opgehangen aan het frame door middel van torsierubbers. Lees verder

Groene Weide Meststof wint aan populariteit

10 maart 2021

Bij Groot Zevert in Beltrum merken ze dat het nieuwe bemestingsseizoen is begonnen. De laatste weken is er een gestage stroom aanmeldingen voor bemesting met Groene Weide Meststof (GWM). Dat meldt de Stichting Biomassa. Lees verder

Niet bemesten voor 15 maart, dan mag mais op niet-aangemeld perceel

8 maart 2021

Gebruikers van percelen op zand- en lössgronden moesten uiterlijk op 15 februari melden welke percelen zij in gebruik hebben. Daarbij moesten zij dit jaar ook doorgeven op welke percelen ze mais gaan telen. Lees verder

Evers Duodisc ook met werkbreedtes van 4 tot 9,75 meter

28 januari 2021

De Evers Duodisc-serie is er nu ook met werkbreedtes van 4 tot 9,75 meter. De serie was er al met een breedte van 9,75 tot 18 meter. Evers biedt met de smallere bemester nu ook graan- en zodebemesters voor kleinere tanks. Lees verder

Gewichtsverlies voor Möscha bemester

22 januari 2021

Zo dicht mogelijk bij de grond vloeibare mest uitrijden is van belang voor een zo laag mogelijke emissie. De huidige techniek bereikt, zo vindt de Duitse fabrikant Möscha, een limiet als het gaat om gewicht en grootte. Daarom verving de machinebouwer metalen onderdelen voor plastic elementen. Lees verder