Vaste rundveemest

1 mei 2023 | Aanbod - Vaste mest - Hylke Emmink - Overijssel

Vaste mest van afmest stieren aangeboden. Zeer mooie mest om ook op grasland te gebruiken. Snel verteerbaar, lange levering. Gehalten dit jaar nog onbekend, vorig jaar: 3,57 P 10,1 K 6,96 N 197 OS Voor meer info: 0615458507

Advertentiegegevens
Hoeveelheid: 200 ton
Prijs:
BTW:
Prijssoort Anders
Mest geleverd als: Vaste mest
Levering in week: 35
Gehaltes Niet bekend
Plaats: Balkbrug
Provincie: Overijssel
Contactgegevens
Naam: Hylke Emmink
Mailadres: hylkeemmink@gmail.com
Telefoonnummer: 0615458507

❮ Advertentielijst