Mestoverschot probleem in ontwikkelingslanden

Om in Nederland milieuverantwoord mest te kunnen afzetten, is onder meer Minas in het leven geroepen. Hoewel het een kostbaar systeem is, functioneert het in grote lijnen goed. Het dumpen van mest komt niet of nauwelijks meer voor. Heel anders is dat in een aantal andere landen. Met name de dichtbevolkte en realtief arme kustgebieden van Aziƫ en Afrika kennen enorme mestoverschotten. Mogelijk dat Nederland in de toekomst kan helpen om die weg te werken

Related Links

Meer over: Publicaties | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: