19 euro voor verwerken kuub mest

Afvalverwerker Twence uit Hengelo wil met een nieuwe mestverwerkingsinstallatie tot 250.000 ton mest verwerken. Dat meldt Veeteelt.nl. Veehouders zouden 19 euro per kubieke meter verwerkte mest moeten betalen.

Twence, waarvan de veertien Twentse gemeenten aandeelhouder zijn, haalt met de mestverwerkingsinstallatie ongeveer twintig procent mest van de regionale markt. Tot nog toe kwam mestverwerking in Oost-Nederland nog niet van de grond. In het afgelopen jaar werd er in de regio voor de afvoer en verwerking van een kuub mest tot  25 euro betaald. Dat was voor het eerst dat er meer dan in de regio Zuid werd betaald voor mestafvoer, aldus LTO-bestuurder Arjan Bonthuis. Binnen de installatie heeft Twence, zo meldt Veeteelt.nl, met mesthandelaren afgesproken dat het afhaaltarief binnen 25 kilometer van Zenderen  19 euro per ton is.  Drie euro is daarvan bestemd voor transport.

Niet door woonwijk

Twence meldt op haar webstie: De stortlocatie Elhorst-Vloedbelt, waar de stortactiviteiten op dit moment minimaal zijn, is de beoogde locatie voor de bouw van de mestverwerkingsinstallatie. Op deze locatie is al een weegbrug en overdekte aanleverhal en passen de geboogde activiteiten binnen het bestemmingsplan. Daarnaast is het op deze locatie ook mogelijk de installatie uit het zicht te plaatsen en het transport via een route te laten lopen die niet door een woonwijk of druk publiek gebied gaat.

Aan interesse over het initiatief was volgens Veeteelt.nl geen gebrek: drie regionale bijeenkomsten over de installatie werden bezocht door ruim 300 veehouders.

Twence in Hengelo (Foto: Afvalgids)

Twence in Hengelo (Foto: Afvalgids)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: