“Afzet varkensmest ongeveer 65 % “

De mestputten op varkensbedrijven raken vol door de moeizame afzet. Uit signalen van varkenshouders maakt de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) op dat de afzet dit voorjaar ongeveer 65% van het gemiddeld over de afgelopen 5 jaren was. Dat meldt AgriHolland.

De POV is met LTO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in gesprek over oplossingsrichtingen. Er zijn een aantal oplossingsrichtingen benoemd, waarvan op dit moment de kansrijkheid en haalbaarheid worden onderzocht.

De afzet is moeilijk om verschillende redenen. Zo was het voorjaar erg nat. Akkerbouwers konden pas laat het land op en toen werd er direct gezaaid en gepoot. Er was geen kans om te bemesten met drijfmest. De bemestingsruimte hebben akkerbouwers opgevuld met kunstmest.

Daarnaast is er een groot aanbod van rundveemest op de markt en dat bemoeilijkt dat de afzet van varkensdrijfmest. De afzet van digestaat naar Duitsland is door strengere regelgeving aldaar ook veel minder dan eerdere jaren. Verder is door aangescherpte handhaving minder mest geplaatst en is de verwerkingscapaciteit verminderd. (AgriHolland)

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: