1,7 miljoen ton compost geproduceerd in 2018

In totaal is in Nederland in 2018 ongeveer 1,7 miljoen ton compost geproduceerd. Deze hoeveelheid ligt iets lager dan in voorgaande jaren. Oorzaak van deze afname ligt vooral bij de toegenomen verontreinigingen in gft-afval waardoor een grotere hoeveelheid niet composteerbare residuen ontstaat. Dat meldt de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Een exact cijfer over de hoeveelheid geproduceerde compost is niet te geven omdat kleine composteerinrichtingen ingenomen hoeveelheden reststromen en geproduceerde hoeveelheden compost niet altijd melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) respectievelijk de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Compost wordt naar verschillende sectoren afgezet en komt vooral gecertificeerd op de markt. De groei van gecertificeerde compost is al enige jaren gaande en blijft doorzetten. In 2018 is alle gft-compost onder Keurcompostcertificaat afgezet. Inmiddels heeft bijna tweederde van de afgezette groencompost van BVOR-leden een Keurcompost- of RHP-certificaat. De trend zet door dat het aantal BVOR-leden met een Keurcompostcertificaat groeit. Negentig procent van alle gecertificeerde compost bestaat uit Keurcompost. De overige tien procent is RHP-compost, die voornamelijk voor substraattoepassingen wordt gebruikt. Groencompost afkomstig van niet-BVOR-leden is niet-gecertificeerde compost.

Keurcompost wordt afgezet in 3 verschillende kwaliteitsklassen: klasse A, B en C. In 2018 is de productie van de hogere kwaliteitsklassen A en B bij zowel Keurcompost uit groen- als uit gft-afval gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Deze trend komt mede omdat sinds 1 januari 2017 bij akkerbouwers die telen onder het voedselveiligheidscertificaat alleen nog Keurcompost klasse A of B is toegestaan. De vraag vanuit de markt naar goede kwaliteit compost is hieruit duidelijk op te maken. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: