Inventarisatie PAS-meldingen duurt langer

Ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan zijn met oog op legalisering binnen de de Wet op natuurbescherming benaderd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om gegevens over het bedrijf aan te leveren. De deadline hiervoor was 14 augustus 2020, maar deze termijn is uitgesteld tot 1 oktober 2020.

De inventarisatie is bedoeld om zicht te krijgen op de depositieruimte voor stikstof die er met de meldingen is gemoeid. Er is besloten om de periode waarin PAS-melders informatie kunnen aanreiken met circa 6 weken te verlengen in verband met de vakantieperiode. Aan het invullen van het gegevensformulier zijn voor ondernemers geen juridische consequenties verbonden met het oog op de legalisering van hun melding. (LTO / AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: