Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Verminderen stikstofuitspoeling (kunst)mest blijft complex

20 januari 2017

De stikstofverliezen na bemesting kunnen flink oplopen. Dat geldt voor zover dierlijke mest als kunstmest. De processen in de bodem zijn complex en de impact van sommige meststoffen op het milieu zouden beter in kaart moeten worden gebracht. Herman de … Lees verder

‘Sleepslang is het overwegen waard’

3 januari 2017

Een sleepslangsysteem aanschaffen is voor een melkveehouder het overwegen waard. Helemaal als de buurman meedoet. Tot deze conclusie kwamen de leden van een studiegroep van het praktijknetwerk ‘Waarheen met Ammoniak op het Veen’. Lees verder

Bemester van voren

6 december 2016

Harsoe Maskiner, de Deense fabrikant van bemestingapparatuur, toonde vorige week op de Deense beurs Agromek een bemester voor in de fronthef. De werkbreedte is zes meter, in transportstand bedraagt de breedte drie meter. Lees verder

Teelt luzerne om nitraatuitspoeling te voorkomen

6 december 2016

Nitraat in het oppervlaktewater wordt ook in de Verenigde Staten een toenemend probleem. De teelt van luzerne in plaats van sojabonen beperkt de uitspoeling aanzienlijk. Dat meldt Hoard’s Dairyman. Lees verder

Meer water bij mest voor lagere ammoniakemissie op veen

25 november 2016

Meer water bij de mest, meer energie en minder eiwit in het rantsoen, zijn de twee belangrijkste maatregelen om ammoniak te reduceren. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Meer energie en minder eiwit zorgt voor minder (primaire) productie van N en daarmee minder NH3. Lees verder

Mest scannen met Module Mest Analyse

16 november 2016

SIM Holland, importeur van mesttechniek, introduceert de Module Mest Analyse. Dat meldt Boerderij. Met de module kan varkens- en rundveemest gescand worden met behulp van NIR. Lees verder

Sleepvoetbemester mag een jaar langer

1 november 2016

De sleepvoetbemester mag een jaar langer gebruikt worden. Dat meldt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. Het verbod op de bemester is uitgesteld van 1 januari 2017 naar dezelfde datum in 2018. Lees verder

Dijksma niet optimistisch over behoud derogatie

7 oktober 2016

Het verkrijgen van een nieuwe derogatie van de Europese Commissie om ook na 2017 jaarlijks meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest op grasland te mogen uitrijden is nog lang geen gelopen koers. Dat meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

Veldproeven met organische mest uit Nederland in Hongarije positief

4 oktober 2016

De eerste resultaten van de veldproeven met organische mest uit Nederland in Hongarije zijn positief. Op 5 praktijklocaties is het gebruik van pluimveemestkorrels en gecomposteerde mest in maïs en zonnebloemen onderzocht op opbrengstverschillen en gewaskwaliteit. Vooral op de arme zandgronden … Lees verder

Extra bemestingsruimte belangrijker dan langere uitrijdperiode

7 september 2016

Jaarlijks wordt er gediscussieerd over verlenging van de uitrijperiode voor mest. De LTO vakgroep Akkerbouw heeft begrip voor de belangen van individuele ondernemers maar laat in dit lastige dilemma de collectieve belangen van de akkerbouw op de wat langere termijn zwaar wegen. Dat meldt AgriHolland. Lees verder