Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Rijenbemesting om aan normen te voldoen

15 mei 2015

Om bij strengere bemestingsnormen toch een optimale gewasopbrengst te realiseren, is het van belang de drijfmest zo efficiënt mogelijk in te zetten op plekken waar het het meest nodig is. Evers Agro heeft inmiddels Garanno rijenbemesters uitgeleverd speciaal voor de maisteelt. Lees verder

Evenwichtsbemesting pilot zit vol

13 mei 2015

Dit jaar zijn er meer aanmeldingen voor de pilot evenwichtsbemesting fosfaat (BEP-pilot) binnengekomen dan geplaatst kunnen worden. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

EC: Mineralenconcentraat is geen kunstmest

7 mei 2015

De Europese Commissie kijken of het mogelijk is dat mineralenconcentraat wordt opgenomen in de meststoffenverordening. Zoals het nu lijkt wordt het geen vervanger van kunstmest. Lees verder

Mineralenvoorziening in natuurgebieden kan afwijken

1 mei 2015

Veehouders die hun koeien in natuurgebieden weiden moeten er rekening mee houden dat dit gevolgen kan hebben voor de mineralenvoorziening. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Op natuurweiden gelden vaak beheersovereenkomsten, er mag veel minder of niet bemest worden. Lees verder

Juiste toediening drijfmest voorkomt meer uitspoeling

17 april 2015

Gewassen benutten dierlijke mest niet minder als kunstmest. Met de juiste toediening leidt dierlijke mest niet tot meer uitspoeling van nitraatuitspoeling dan kunstmest, blijkt uit veldproeven van Plant Research International en Alterra. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder

34 loonwerkers injecteren drijfmest in de rij

16 april 2015

Op www.beslisboomsnijmais.nl is een overzichtskaart te vinden met loonwerkers die drijfmest in de rij kunnen injecteren. Met behulp van gps wordt, vooraf aan het zaaien, de drijfmest in de zaairij geïnjecteerd. Lees verder

GD waarschuwt voor aanvoer drijfmest

24 maart 2015

In aangevoerde drijfmest kunnen ziekteverwekkers bevinden zitten. Daarom kunnen rundveehouders beter geen drijfmest aanvoeren voor bemesting van hun grasland. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Lees verder

Veldonderzoek voor nieuw advies kalibemesting snijmais

19 maart 2015

Wageningen UR Livestock Research en Nutriënten Management Instituut gaan veldonderzoek doen om tot een nieuwe kalibemestingadvies te komen dat past binnen het huidige mestbeleid. Reden voor het onderzoek is het feit dat het huidige bemestingadvies voor snijmais verouderd is. Lees verder

Praktijkproef digestaat gestart

17 maart 2015

KTC De Marke en melkveebedrijf Den Eelder zijn een praktijkproef gestart met mest, verdunde digestaat en aangezuurde digestaat. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Het doel is de ammoniakemissie te reduceren bij het uitrijden van de mest, dit eerste proefjaar ligt de focus op de benutting van stikstof. Lees verder

Minder ammoniakemissie door verdunnen mest

12 maart 2015

Door het verdunnen van minimaal 1 deel water op 2 delen mest is er een emissiereductie mogelijk van 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek op grasland op klei- en veengrond van Wageningen UR samen met VIC Zegveld. Lees verder