Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Pagina 10 van 134« Nieuwste9101120Oudste »

Juiste toediening drijfmest voorkomt meer uitspoeling

17 april 2015

Gewassen benutten dierlijke mest niet minder als kunstmest. Met de juiste toediening leidt dierlijke mest niet tot meer uitspoeling van nitraatuitspoeling dan kunstmest, blijkt uit veldproeven van Plant Research International en Alterra. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder

34 loonwerkers injecteren drijfmest in de rij

16 april 2015

Op www.beslisboomsnijmais.nl is een overzichtskaart te vinden met loonwerkers die drijfmest in de rij kunnen injecteren. Met behulp van gps wordt, vooraf aan het zaaien, de drijfmest in de zaairij geïnjecteerd. Lees verder

GD waarschuwt voor aanvoer drijfmest

24 maart 2015

In aangevoerde drijfmest kunnen ziekteverwekkers bevinden zitten. Daarom kunnen rundveehouders beter geen drijfmest aanvoeren voor bemesting van hun grasland. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Lees verder

Veldonderzoek voor nieuw advies kalibemesting snijmais

19 maart 2015

Wageningen UR Livestock Research en Nutriënten Management Instituut gaan veldonderzoek doen om tot een nieuwe kalibemestingadvies te komen dat past binnen het huidige mestbeleid. Reden voor het onderzoek is het feit dat het huidige bemestingadvies voor snijmais verouderd is. Lees verder

Praktijkproef digestaat gestart

17 maart 2015

KTC De Marke en melkveebedrijf Den Eelder zijn een praktijkproef gestart met mest, verdunde digestaat en aangezuurde digestaat. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Het doel is de ammoniakemissie te reduceren bij het uitrijden van de mest, dit eerste proefjaar ligt de focus op de benutting van stikstof. Lees verder

Minder ammoniakemissie door verdunnen mest

12 maart 2015

Door het verdunnen van minimaal 1 deel water op 2 delen mest is er een emissiereductie mogelijk van 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek op grasland op klei- en veengrond van Wageningen UR samen met VIC Zegveld. Lees verder

‘Met water verdunde mest verhoogt grasopbrengst’

5 maart 2015

De grasopbrengst en de stikstofbenutting stijgen door in de zomer met water verdunde mest toe te dienen. Dat blijkt uit veldproeven op grasland door Wageningen UR, VIC Zegveld en Dairy Campus. De veldproeven vormen een onderdeel van het onderzoeksproject naar perspectiefvolle emissiearme aanwendingsmethoden op grasland en op veen- en kleigrond. Lees verder

Mest uitrijden: pas op met varkensmest

20 februari 2015

Rijd geen mest van met PED besmette varkenshouderijbedrijven uit in de buurt van niet-besmette bedrijven. Dat adviseert de Gezondheidsdienst voor Dieren. Lees verder

Vrijstelling bovengronds mest uitrijden

16 februari 2015

Tot 1 januari 2017 mogen bedrijven in Nederland gebruik maken van de vrijstelling om bovengronds mest uit te rijden, zo meldt de Staatscourant. Lees verder

‘Bij rijenbemesting moet perceel zaaiklaar zijn’

13 februari 2015

Met rijenbemesting met dierlijke mest, verhoogt de werking van stikstof met minimaal 25 procent. Ook zou de fosfaatefficientie verdubbelen. Dat vertelde Albert Jan Bos van DLV gisteren tijdens de themamiddag snijmais in Nijkerk. Lees verder

Pagina 10 van 134« Nieuwste9101120Oudste »