Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

NVV wil uitstel uitrijverbod

18 augustus 2016

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders wil uitstel van het uitrijdverbod voor mest en zuiveringsslib tot 16 september, of liever nog, tot 1 oktober. Lees verder

Veenhuis introduceert real-time mestanalyse

3 augustus 2016

Veenhuis uit Raalte introduceert in september op AgroTechniek Holland real-time mest analyseren met behulp van een NIR-sensor. Lees verder

Nieuwe stalmeststrooier van Joskin

2 augustus 2016

Machinefabrikant Joskin introduceert een nieuwe stalmeststrooier. De Tornado3 T5011/11V heeft een inhoud van 11 kuub en een bakhoogte van 1,13 meter. Lees verder

Dierlijke mest goed verdelen

27 juli 2016

Op veel bedrijven is nog veel dierlijke mest aanwezig, door de ongunstige weersomstandigheden. Hoe groot die voorraad is, verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf. Maak nu de balans op: hoeveel mest is er nog, wat wil ik nog uitrijden en wat heb ik waar nodig? Lees verder

Nieuwe Nutri-shot van Duport

26 juli 2016

Duport komt naar AgroTechniek Holland met de precisie rijenbemester Nutri-shot. De machine is gemaakt voor het bemesten met vloeibare kunstmest in de rij. De stikstof wordt toegediend in de wortelzone, waardoor het direct opneembaar is. Lees verder

Ingenieuze spaakwielbemester van Duport

24 juni 2016

Loonwerker Wim Schokker in het Friese Schorredijk heeft samen met Duport een precisierijenbemester ontwikkeld: de Duport Nutri-shot. Dat meldt Boerderij.nl. Lees verder

Duitsland op het matje vanwege laks mestbeleid

23 mei 2016

Duitsland moet zich voor het Europees Hof van Justitie verantwoorden voor een te laks mestbeleid dat dreigt te resulteren in een niet naleving van de Nitraatrichtlijn. Dat meldt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. Ook Denemarken wordt nu om dezelfde reden op … Lees verder

Euronext wil termijncontracten voor stikstofkunstmest

20 mei 2016

Euronext wil in het komend najaar termijncontracten voor de stikstofoplossing UAN-30 lanceren. Dat meldt AgriHolland. In UAN-30 worden ureum en ammoniumnitraat gecombineerd. Lees verder

Kunstmest kan nog zinvol zijn

25 april 2016

In sommige regio’s, op nattere plekken is er nog geen mogelijkheid geweest om kunstmest te strooien. Ondanks dat deze percelen nog niet zijn bemest is de grasgroei al wel gestart. Soms staat daar al bijna een weidesnede. Toch is bemesten tot drie weken voor het maaien nog zinvol, volgens bemestingsdeskundigen van CBGV. Lees verder

Eerste mest van W3-vloer uitgereden

6 april 2016

De eerste mest, digestaat en dikke en dunne fractie van de W3-welzijnsvloer is uitgereden op de proefvelden van KTC De Marke en Den Eelder. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. De praktijkproef maakt onderdeel uit van het praktijknetwerk “Microvergisters in de praktijk”. Lees verder