Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Duitsland op het matje vanwege laks mestbeleid

23 mei 2016

Duitsland moet zich voor het Europees Hof van Justitie verantwoorden voor een te laks mestbeleid dat dreigt te resulteren in een niet naleving van de Nitraatrichtlijn. Dat meldt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. Ook Denemarken wordt nu om dezelfde reden op … Lees verder

Euronext wil termijncontracten voor stikstofkunstmest

20 mei 2016

Euronext wil in het komend najaar termijncontracten voor de stikstofoplossing UAN-30 lanceren. Dat meldt AgriHolland. In UAN-30 worden ureum en ammoniumnitraat gecombineerd. Lees verder

Kunstmest kan nog zinvol zijn

25 april 2016

In sommige regio’s, op nattere plekken is er nog geen mogelijkheid geweest om kunstmest te strooien. Ondanks dat deze percelen nog niet zijn bemest is de grasgroei al wel gestart. Soms staat daar al bijna een weidesnede. Toch is bemesten tot drie weken voor het maaien nog zinvol, volgens bemestingsdeskundigen van CBGV. Lees verder

Eerste mest van W3-vloer uitgereden

6 april 2016

De eerste mest, digestaat en dikke en dunne fractie van de W3-welzijnsvloer is uitgereden op de proefvelden van KTC De Marke en Den Eelder. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. De praktijkproef maakt onderdeel uit van het praktijknetwerk “Microvergisters in de praktijk”. Lees verder

Alternatieven voor ruige mest voor weidevogels

29 maart 2016

De voedselvoorziening voor weidevogels vanuit de dikke fractie van gescheiden drijfmest is even goed als die vanuit ruige mest. Dit blijkt uit een driejarige proef op veengrond van het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum. Het aantal regenwormen is zelfs hoger dan bij ruige mest. Lees verder

Duitse melkveehouder aan de zodenbemester

25 maart 2016

Duitse melkveehouders kunnen het beste ook met een zodenbemester hun mest in de graszode brengen. Dat levert niet alleen minder ammoniakemissie op. Volgens DLZ Agrarmagazin zorgt het ook voor een betere benutting van de stikstof uit de drijfmest. Lees verder

Onderzoek naar resistentie tegen antibiotica in varkensmest

16 maart 2016

Het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO zoekt varkensbedrijven en biologische mestverwerkers voor deelname in project rond resistentie tegen antibiotica. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Mesthandel nog in de wacht

7 maart 2016

De mesthandel moet door de slechte omstandigheden nog even geduld hebben. Dat blijkt uit een rondgang langs handelaren. De prijzen zijn in vergelijking met vorige maand nauwelijks veranderd. Lees verder

Nog weinig mest op bouwland

4 februari 2016

Mest uitrijden op bouwland is vanaf 1 februari weer toegestaan. Niet dat de distributeurs het er al druk mee hebben, want op veel percelen is het veel te nat om uit te rijden. Lees verder

Eerste NIRS-analyse op Vervaet trike

29 januari 2016

De eerste NIRS sensor van machinebouwer Veenhuis voor het realtime meten van droge stof, stikstof, fosfaat en kalium in mest, is gebouwd op een Vervaet trike van loonbedrijf Jansen in Wijhe (OV). Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder