Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Onder hoge druk mestflatten wegwassen

3 augustus 2015

Vorig jaar voerde Amazing Grazing een proef uit waaruit is gebleken dat door slepen, in combinatie met een (kunstmatige) regenbui van 10 millimeter, mestflatten het snelst verdwijnen. Om water te besparen is het project nu bezig met een proef om mestflatten weg te wassen met water onder hoge druk. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder

Pilot bedrijfsspecifieke stikstofbemesting van start

8 juli 2015

Bemestingsnormen moeten voorkomen dat meststoffen het grond- en oppervlaktewater te zwaar belasten. Voor het verkennen van de hoogte ervan is door de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen een protocol ontwikkeld. Met kennis van de gewasopbrengst en de efficiëntie waarmee meststoffen door het … Lees verder

Juiste toediening van drijfmest geeft hogere N-benutting

29 juni 2015

Beperking van ammoniakemissie geeft een betere stikstofwerking van mest. Dat bespaart kunstmest. De adviesbasis van de CBGV geeft richtlijnen voor de berekening van de stikstofwerking van emissie-arm toegediende mest met verschillende systemen. Daarnaast is de werking afhankelijk van de snede … Lees verder

Bedrijfseigen stikstof met dierlijke mest

30 mei 2015

Koeien & Kansen veehouder Baltus is verheugd over start van de nieuwe pilot dit jaar binnen Koeien & Kansen: meer gebruik van eigen drijfmest. Uiteraard staat er minder gebruik van kunstmest tegenover. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Cumela signaleert problemen met monsterhoeveelheden

27 mei 2015

De mestdistributeurs ondervinden momenteel forse problemen met het afkeuren van monsters drijfmest. Dat meldt Cumela Nederland. Als het gewicht minder is dan 650 gram mag het monster door het laboratorium niet verder voor analysen in behandeling worden genomen. De betrokken vracht mest wordt dan op basis van forfaitaire gehalten afgehandeld. Lees verder

Rijenbemesting om aan normen te voldoen

15 mei 2015

Om bij strengere bemestingsnormen toch een optimale gewasopbrengst te realiseren, is het van belang de drijfmest zo efficiënt mogelijk in te zetten op plekken waar het het meest nodig is. Evers Agro heeft inmiddels Garanno rijenbemesters uitgeleverd speciaal voor de maisteelt. Lees verder

Evenwichtsbemesting pilot zit vol

13 mei 2015

Dit jaar zijn er meer aanmeldingen voor de pilot evenwichtsbemesting fosfaat (BEP-pilot) binnengekomen dan geplaatst kunnen worden. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

EC: Mineralenconcentraat is geen kunstmest

7 mei 2015

De Europese Commissie kijken of het mogelijk is dat mineralenconcentraat wordt opgenomen in de meststoffenverordening. Zoals het nu lijkt wordt het geen vervanger van kunstmest. Lees verder

Mineralenvoorziening in natuurgebieden kan afwijken

1 mei 2015

Veehouders die hun koeien in natuurgebieden weiden moeten er rekening mee houden dat dit gevolgen kan hebben voor de mineralenvoorziening. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Op natuurweiden gelden vaak beheersovereenkomsten, er mag veel minder of niet bemest worden. Lees verder

Juiste toediening drijfmest voorkomt meer uitspoeling

17 april 2015

Gewassen benutten dierlijke mest niet minder als kunstmest. Met de juiste toediening leidt dierlijke mest niet tot meer uitspoeling van nitraatuitspoeling dan kunstmest, blijkt uit veldproeven van Plant Research International en Alterra. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder