Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

NIR sensor Zunhammer leverbaar in Nederland

21 februari 2017

Importeur Rosier Greidanus in het Friese Winsum levert de NIR sensor van Zunhammer in de Benelux. De ontwikkeling van de sensor is in 2005 begonnen. De Duitse fabrikant presenteerde in 2015 de vernieuwde Van-Control 2.0 sensor op de Duitse markt. Lees verder

‘Economische waarde drijfmest: 8 tot 10 euro per ton’

20 februari 2017

De economische waarde van drijfmest is tussen de 8 en 10 euro per ton. Daarbij is de waarde van de organische stof niet meegerekend. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder

Ruige mest voor weidevogels

16 februari 2017

Leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zijn druk bezig met het uitrijden van ruige mest. Dat meldt AgriHolland. De boeren gebruiken de traditionele, vaste mest om het grasland aantrekkelijk te maken voor de komst van weidevogels. Lees verder

Mesthandel komt rustig op gang

9 februari 2017

Nu er weer mest uitgereden mag worden, komt het werk voor mestdistributeurs weer een beetje op gang. Na een rustige periode wordt er momenteel mondjesmaat gereden. Lees verder

Nieuwe bemestingadvies voor kali op mais

8 februari 2017

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) werkt samen met Wageningen Universiteit aan een nieuw bemestingsadvies voor kali op mais. NMI-onderzoeker Wim Bussink verwacht het advies in 2018 voor te kunnen leggen aan de Commissie Bemestingsadvies. Dat meldt Veeteelt. Lees verder

Verminderen stikstofuitspoeling (kunst)mest blijft complex

20 januari 2017

De stikstofverliezen na bemesting kunnen flink oplopen. Dat geldt voor zover dierlijke mest als kunstmest. De processen in de bodem zijn complex en de impact van sommige meststoffen op het milieu zouden beter in kaart moeten worden gebracht. Herman de … Lees verder

‘Sleepslang is het overwegen waard’

3 januari 2017

Een sleepslangsysteem aanschaffen is voor een melkveehouder het overwegen waard. Helemaal als de buurman meedoet. Tot deze conclusie kwamen de leden van een studiegroep van het praktijknetwerk ‘Waarheen met Ammoniak op het Veen’. Lees verder

Bemester van voren

6 december 2016

Harsoe Maskiner, de Deense fabrikant van bemestingapparatuur, toonde vorige week op de Deense beurs Agromek een bemester voor in de fronthef. De werkbreedte is zes meter, in transportstand bedraagt de breedte drie meter. Lees verder

Teelt luzerne om nitraatuitspoeling te voorkomen

6 december 2016

Nitraat in het oppervlaktewater wordt ook in de Verenigde Staten een toenemend probleem. De teelt van luzerne in plaats van sojabonen beperkt de uitspoeling aanzienlijk. Dat meldt Hoard’s Dairyman. Lees verder

Meer water bij mest voor lagere ammoniakemissie op veen

25 november 2016

Meer water bij de mest, meer energie en minder eiwit in het rantsoen, zijn de twee belangrijkste maatregelen om ammoniak te reduceren. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Meer energie en minder eiwit zorgt voor minder (primaire) productie van N en daarmee minder NH3. Lees verder