Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Sleepvoetbemester mag een jaar langer

1 november 2016

De sleepvoetbemester mag een jaar langer gebruikt worden. Dat meldt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. Het verbod op de bemester is uitgesteld van 1 januari 2017 naar dezelfde datum in 2018. Lees verder

Dijksma niet optimistisch over behoud derogatie

7 oktober 2016

Het verkrijgen van een nieuwe derogatie van de Europese Commissie om ook na 2017 jaarlijks meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest op grasland te mogen uitrijden is nog lang geen gelopen koers. Dat meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

Veldproeven met organische mest uit Nederland in Hongarije positief

4 oktober 2016

De eerste resultaten van de veldproeven met organische mest uit Nederland in Hongarije zijn positief. Op 5 praktijklocaties is het gebruik van pluimveemestkorrels en gecomposteerde mest in maïs en zonnebloemen onderzocht op opbrengstverschillen en gewaskwaliteit. Vooral op de arme zandgronden … Lees verder

Extra bemestingsruimte belangrijker dan langere uitrijdperiode

7 september 2016

Jaarlijks wordt er gediscussieerd over verlenging van de uitrijperiode voor mest. De LTO vakgroep Akkerbouw heeft begrip voor de belangen van individuele ondernemers maar laat in dit lastige dilemma de collectieve belangen van de akkerbouw op de wat langere termijn zwaar wegen. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Niet voor iedereen verlenging voor uitrijden

31 augustus 2016

Duidelijk is er wel, maar niet voor iedereen geldt een verlenging van het uitrijseizoen. Dat meldt BoerenBusiness. De verlenging geldt voor bouwland bemesten met drijfmest en vloeibare zuiveringsslib. Lees verder

Nog geen duidelijkheid over uitrijverbod

30 augustus 2016

Het ministerie van Economische Zaken heeft nog geen reactie gegeven op de aanvraag het uitrijverbod mest en zuiveringsslib uit te stellen. Dat meldt Cumela Nederland. Lees verder

Van Dam besluit deze week over uitrijverbod

25 augustus 2016

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken besluit nog deze week over een mogelijk uitstel van het uitrijverbod. Eerst wil hij een advies van de Technische commissie bodem afwachten. Van Dam schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer, zo meldt AgriHolland. Lees verder

NVV wil uitstel uitrijverbod

18 augustus 2016

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders wil uitstel van het uitrijdverbod voor mest en zuiveringsslib tot 16 september, of liever nog, tot 1 oktober. Lees verder

Veenhuis introduceert real-time mestanalyse

3 augustus 2016

Veenhuis uit Raalte introduceert in september op AgroTechniek Holland real-time mest analyseren met behulp van een NIR-sensor. Lees verder

Nieuwe stalmeststrooier van Joskin

2 augustus 2016

Machinefabrikant Joskin introduceert een nieuwe stalmeststrooier. De Tornado3 T5011/11V heeft een inhoud van 11 kuub en een bakhoogte van 1,13 meter. Lees verder