Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Mestscheiding te duur voor het lagekostenbedrijf

1 mei 2011

Een lage kostprijs halen is het hoofddoel van het lagekostenbedrijf op de Waiboerhoeve. In de eerste fase (1998 – 2002) was primaire mestscheiding een belangrijk onderzoeksaspect op het bedrijf. Hoewel de scheiding goed lukte, bleek dit systeem duurder dan een drijfmestsysteem. Bovendien was de beloopbaarheid van de vloer vaak onvoldoende. Voor de tweede fase van het lagekostenbedrijf is daarom besloten om het systeem van mestscheiding te verwijderen Lees verder

Brandstofcel maakt mestvergifter rendabeler

1 mei 2011

De techniek van de brandstofcel wacht een grote toekomst in biogasinstallaties. Het toepassen van brandstofcellen in vergistingsinstallaties is één van de studies die wordt uitgevoerd door de Animal Sciences Group. Het Duitse bedrijf MTU heeft al een brandstofcel op de markt, als noodstroomvoorziening Lees verder

Scheiding van biologische varkensmest met een decanteercentrifuge

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Betonnen mestvergistingsinstallaties : bewaring & opslag

1 mei 2011

Mestvergisting staat volop in de belangstelling. Nederland zal op dit terrein het voorbeeld van Duitsland, Oostenrijk en Denemarken volgen. De kwaliteit van het bouwkundige deel is belangrijk voor het functioneren op langere termijn Lees verder

Mestverwerking(splicht): garantie voor het voortbestaan van de intensieve veehouderij of een loden reddingsboei?

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Verbrander van kippenmest in Moerdijk : het weten waard

1 mei 2011

In Moerdijk komt één van Europa’s grootste biomassacentrales voor stapelbare pluimveemest. De stichting Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij (DEP) is de initiatiefnemer voor deze centrale. De capaciteit bedraagt jaarlijks 400.000 ton stapelbare pluimveemest. Naar verwachting is de installatie eind 2007 operationeel Lees verder

Gesorteerde mest op Aver Heino

1 mei 2011

Praktijkcentrum voor biologische melkveehouderij Aver Heino scheidt op een simpele manier de mest. Het gebruikt drie principes: natuurlijke ontmenging, scheiding op de sleuvenvloer, en strofiltratie. Doel is het scheppen van verschillende mestfracties waarmee het land gerichter te bemesten is. De dunnere mest bevat veel minerale stikstof en kali, terwijl de dikke mest juist rijk is aan fosfaat en organische stikstof Lees verder

Precision livestock farming ’05

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Herculesstal toont technieken van de toekomst

1 mei 2011

In de Herculesstal op Praktijkcentrum Sterksel worden vele nieuwe grensverleggende technieken samengebracht in één vleesvarkensstal. Dierenwelzijn, kostprijsbeheersing en milieu staan centraal. Daartoe worden speciaal ontwikkelde strodosators gebruikt, sensorvoedering wordt geoptimaliseerd en de mest wordt met een nieuw type indamper/luchtwasser verwerkt tot hoogwaardige mestproducten. Kortom, veel interessante ontwikkelingen voor de varkenshouderij van de toekomst Lees verder

Groene energie uit koeienmest : mestvergisten is pas interessant bij 130 tot 150 melkkoeien en co-vergisting

1 mei 2011

In 6 verschillende scenario’s zijn de kosten, opbrengsten en terugverdientijd van een mestvergistingsinstallatie berekend, waarbij de grootte van de vergister en de hoeveelheid energierijke toevoegstof, zoals mais, varieerde Lees verder