Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Onderzoek naar effect mestadditieven op ammoniakemissie

27 september 2023

Het ministerie van LNV heeft een kennisvraag uitgezet naar ‘ammoniakemissiereductie door inzet van mestadditieven’ waarin ook de effecten op de methaanemissies mee worden genomen. Lees verder

Shell en Engie kopen vergister voor groen gas productie

2 augustus 2023

Engie en Shell hebben een mestvergister van een pluimveehouder in Tzummarum gekocht. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De installatie produceert nu nog elektriciteit, maar in de toekomst wordt dat groen gas. Lees verder

Onderzoek naar fraude met co-vergisters

20 juli 2023

De NVWA heeft op dinsdag 18 juli 2 woningen en 4 mestverwerkende bedrijven in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen doorzocht. Dat gebeurde in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met co-vergisters. Lees verder

Hoe is mestbeheer te optimaliseren?

3 juli 2023

Melkveebedrijven zijn de afgelopen decennia in veel regio’s in de wereld snel geïntensiveerd. Een van de grootste uitdagingen in deze intensieve bedrijven is het beheren van mest op een manier die de productie ten goede komt en tegelijkertijd de milieueffecten minimaliseert. Lees verder

Stalvloer spoelen met water voor reductie ammoniakemissie

28 juni 2023

In het project Spoelen met water voor reductie van ammoniakemissie uit melkveestallen wordt onderzocht of het spoelen van de stalvloer daarvoor kan worden ingezet. Dat meldt Dairy Campus. Het betreft een nieuw onderzoek in het kader van het programma Integraal Aanpakken. Lees verder

Slootsmid maakt kleine verplaatsbare mestscheider

16 juni 2023

Machinefabrikant Slootsmid uit Borculo heeft op verzoek van een klant een kleine verplaatsbare mestscheider gebouwd. Dat meldt het bedrijf op Facebook. De scheider werd afgeleverd door LMB Guus Giesen uit Azewijn (Gld.). Lees verder

Onderzoek naar mestverwerking in Deurne

3 mei 2023

De gemeente Deurne wil weten welke kansen er zijn om binnen de gemeente duurzame energie op te wekken door de vergisting van mest bij agrarische bedrijven. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Terughoudenheid tegenover organische meststoffen

26 april 2023

Verwerking van organisch restmateriaal zoals bermmaaisel, fijngemaakt snoeimateriaal, compost of dierlijke mest in landbouwgrond kan de bodemkwaliteit verbeteren. Het stimuleert het bodemleven en zorgt ervoor dat boeren hun land minder hoeven te bemesten en te irrigeren. Toch zijn veel boeren terughoudend. Lees verder

Bovaer heeft geen invloed op vergistingsproces

5 april 2023

DSM, FrieslandCampina en Agrifirm hebben een zes maanden durende praktijkproef met het methaanreducerende additief voor koeien Bovaer afgerond. De proef vond plaats op 158 melkveebedrijven. Lees verder

CNH Industrial investeert in biogas uit mest

21 maart 2023

CNH Industrial heeft een meerderheidsbelang verworven in het Britse bedrijf Bennamann. Bennamann houdt zich bezig met technieken voor het produceren van energie uit onder meer mest. Lees verder