Bemesting en Nmin op gewasniveau (2000-2002) op praktijkbedrijven van Telen met toekomst

In Telen met Toekomst doen doen 33 praktijkbedrijven mee, welke zijn ingedeeld in zeven groepen, verdeeld over verschillende sectoren en regio's. Dit rapport beschrijft de gewassen die op de bedrijven worden geteeld met de bemesting en de hoeveelheid minerale stikstof (Nmin) bij oogst en in het najaar. Daarnaast wordt de relatie tussen bemesting en Nmin bekeken

Related Links

Meer over: Publicaties | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: