Biomassa

In de bio-based economy – oftewel de groene economie – staat het gebruik van biomassa voor brandstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte centraal. De overheid stelt als doel dat in 2030 30% van de fossiele grondstoffen (olie, steenkool, aardgas) moet zijn vervangen door groene grondstoffen (biomassa). Producten uit biomassa zijn afbreekbaar en daarom niet schadelijk voor het milieu.

Toepassingen van biomassa

Voorbeelden van toepassingen van biomassa zijn:

  • kunststof, bijvoorbeeld bioplastic uit maïs;
  • brandstof, bijvoorbeeld bio-ethanol uit rietsuiker;
  • groen gas.

Ook is de productie van biomassa duurzaam. Groene grondstoffen zijn namelijk restproducten die anders worden weggegooid. Er worden vooral restproducten gebruikt uit de glastuinbouw, de veehouderij, de akkerbouw en de voedingsindustrie.

Tot slot biedt de bio-based economy kansen voor Nederlandse ondernemers.

Om deze redenen stimuleert de overheid onderzoek naar nieuwe technologieën en manieren van werken voor de bio-based economy. Zo is er een regeling om de ontwikkeling van groen gas te bevorderen en een programma om onderzoek naar biokunststoffen te stimuleren. Innovatieve ondernemers kunnen zich ook inschrijven voor het programma SBIR.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: