Kansen op de mestmarkt door mestscheiding en voeraanpassingen

Deze studie is gericht op de kansen voor verlichting van de toekomstige mestmarkt door mestscheiding en voeraanpassingen. Dit wordt geplaatst in de context van de toekomstige aanscherping van de normen voor het gebruik van mest. Een plan van aanpak geeft aanbevelingen om deze kansen te benutten.

Related Links

Meer over: Publicaties | Verwerken | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: