Nieuwe mestregels vergen extra aandacht voor organischestofvoorziening

Door het nieuwe mestbeleid kunnen boomkwekers minder organische meststoffen gebruiken. Toch moet de bodemvruchtbaarheid op peil blijven. Champost is een voorbeeld van een organische meststof met een laag stikstof- en fosfaatgehalte. Daardoor is champost een goed alternatief voor rundveemest, dat vooral veel fosfaat bevat

Related Links

Meer over: Publicaties | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: