Rijenbemesting met ammoniumhoudende meststoffen bij prei

In deze proef wordt onderzocht of andere meststoffen de positieve eigenschapen van de meststof Entec 26 benaderen of overtreffen. Bij de beoordeling van de verschillende meststoffen is het belangrijk na te gaan bij welke toepassing er het langst ammonium wordt gemeten op de plaats waar de rijenbemesting werd uitgevoerd. In tabellen en figuren gegevens over teeltverloop en proefopzet, gewasbeoordeling, oogstgegevens, minerale stikstofanalyse

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: