Schuimvorming op mest

Schuimvorming op de mest kan veroorzaakt worden door teveel bestendig eiwit in het rantsoen. De mest gaat hierdoor gisten en er ontstaat schuim.

Teveel bestendig zetmeel (energie) in het rantsoen ontstaat door bijvoorbeeld droge snijmais, maismeel, aardappelvezels, die onverteerd in de mestkelder terecht komt. De mest gaat daardoor gisten. Geadviseerd wordt om maximaal 45 gram bestendig zetmeel per kg droge stof in het rantsoen op te nemen en om de werking van de pens en dikke darm te stimuleren, bijvoorbeeld door gehakseld stro te verstrekken.

Schuim in de mestkelder kan worden bestreden door de mest rond te pompen, te beluchten en door de schuimlaag mechanisch te breken. Maar dat is lang niet altijd mogelijk.

Als laatste mogelijkheid kan het schuim worden bestreden door (liefst plantaardige) olie te vernevelen over het schuim, of door een antischuimmiddel aan te schaffen bij bijvoorbeeld Schippers te Bladel.

Gebruik zo weinig mogelijk van dit soort middelen. En pas op voor giftige en brandbare gassen die vrij kunnen komen bij het roeren van de mest of die in de mestkelder aanwezig kunnen zijn.

Klik hier voor meer vraag en antwoord over mestverwerken.

Meer over: Melkveehouder | Nieuws | Opslag
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: