Warmte en regen geeft explosie van N-mineraal

Door de hoge temperaturen in april en mei is de bodem flink opgewarmd en in combinatie met de neerslag van afgelopen weekend is de kans groot dat de hoeveelheid N-mineraal explosief stijgt.

Om meer zicht te krijgen op de omvang van mineralisatie tijdens het groeiseizoen is BLGG AgroXpertus gestart met een monitoringsproef. De resultaten van maart, mei en juni dit jaar laten al een toename van de mineralisatie zien. In maart werd op kleigronden 25 kg N /ha gevonden. Door de hoge temperaturen in het voorjaar kwam de mineralisatie vervolgens behoorlijk op gang. Op kleigronden werd in mei 55 kg N /ha gevonden, een verdubbeling ten opzichte van de start van het seizoen. Na enige regen, begin juni, bevatte de kleigrond 85 kg N /ha. Op andere percelen was de stijging van N-min nog veel groter.

Voor de komende weken geldt dat – plaatselijke – buien voor een enorme toename van de mineralisatie kunnen zorgen. Vocht en een warme bodem maken het bodemleven super actief, met veel mineralisatie als gevolg.

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: