Weinig bekend over de bemestende waarde, terwijl gewaarschuwd wordt voor nadelige effecten : bodemverbeterde eigenschappen van sloot- en oevermaaisel op landbouwgronden onderzocht

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de bodemverbeterende eigenschappen van sloot- en oevermaaisel. Doel van het onderzoek was o.a. na te gaan in hoeverre onderwerking van slootmaaisel op landbouwgronden als bodemverbeteraar of bemesting een verantwoorde oplossing is voor de waterbeheerder. Onderzocht werden de bemestende waarde, onkruidkundige effecten en de milieuhygiƫnische kwaliteit van slootmaaisel. Het voldoen aan wet- en regelgeving nam bij het onderzoek een belangrijke plaats in omdat slootmaaisel een afvalstof is, en het verboden is om slootmaaisel in de bodem te brengen. Men onderzocht ook de mogelijkheid om slootmaaisel te verwerken tot meststof of bodemverbeteraar, om het zodoende onder de Meststoffenwet te laten vallen

Related Links

Meer over: Publicaties | Uitrijden | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: