Bodemvruchtbaarheid is sluipmoordenaar

Bij het huidige landbouwbeleid kunnen er tekorten ontstaan aan organische stof en voedingsstoffen. Je merkt dit niet van vandaag op morgen, aldus Hans Huijbers die aangeeft dat het beleid een soort sluipmoordenaar is. Uiteindelijk zal dit leiden tot lagere opbrengsten en mindere bewerkbaarheid van de grond.

De land- en tuinbouw zal steeds meer afgerekend worden op biodiversiteit. De basis hiervoor is een goede bodemvruchtbaarheid. Met de afname van de bodemvruchtbaarheid neemt ook de biodiversiteit af, en dat is geen goede zaak aldus Huijbers die een van de twaalf bodemambassadeurs vanuit de denktank bewust bodemgebruik.

Op de open dag van proefboerderij De Rusthoeve -20 juni- zal veel aandacht zijn voor bodemvruchtbaarheid.

Lees meer >>

Meer over: Akkerbouwer | Nieuws | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: