Minder uitspoeling door akkerranden

CLM heeft in het rapport drie type randen beschreven waarmee waterkwaliteit- en biodiversiteitsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn getoetst op de inpasbaarheid in de agrarische praktijk.

CLM heeft drie typen randen beschreven waarbij onder andere de waterkwaliteit door minder uitspoeling van mest verbeterd kan worden.

Wanneer deze randen in het nieuwe GLB (deels) vanuit pijler 1 gefinancierd kunnen worden, kan een grote slag in de verduurzaming van Nederland worden gemaakt.

Lees het gehele rapport: Randenbeheer in het GLB >>

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: