Samenwerking geeft €650 extra saldovoordeel

De samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder kan een saldovoordeel opleveren van €650 per hectare, doordat er meer hoge saldogewassen kunnen worden geteeld en door lagere mestafzetkosten.

Het netwerk Duurzame Voerproductie concludeert op de slotbijeenkomst dat in Flevoland bij een samenwerking een economisch voordeel van ca. € 650 extra saldo per hectare mogelijk is, doordat er meer hoge saldogewassen kunnen worden geteeld en de lagere mestafzetkosten.

De winst in het gezamenlijk gebruik van de landbouwmechanisatie is in deze berekening niet meegenomen. Het economisch voordeel van de samenwerking is sterk afhankelijk van de uitgangspunten. In de Noordoostpolder wordt al op grote schaal landruil toegepast en zit de winst in de optimalisatie van de samenwerking. De samenwerking levert de akkerbouw ook een verhoging van het organische stofgehalte op wanneer het gebruik van rundveedrijfmest maximaal wordt ingezet. Voor de melkveehouderij heeft de samenwerking een negatieve keerzijde in verlaging van het organische stofgehalte. Ongewenst in het licht van duurzame voerproductie. Maar met een goed bouwplan en wanneer het gebruik van rundveedrijfmest en groenbemesters wordt gemaximaliseerd,
kan een eventueel kleine verlaging eenvoudig met compost worden gecorrigeerd.

Lees de nieuwsbrief netwerk duurzame voederproductie >> 

Bekijk de presentatie deel 1 >>

Bekijk de presentatie deel 2 >>

Lees meer over het netwerk Duurzame Voederproductie >>

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: