LTO vraagt verlenging uitrijperiode

LTO Nederland vraagt het ministerie van Economische Zaken om een verlenging van de uitrijperiode voor dierlijke mest met twee weken. Er  is daarover een brief gestuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Dat meldt Nieuwe Oogst.

Het verzoek houdt verband met de vele regenval die op sommige plaatsen de boeren erg heeft gehinderd bij de werkzaamheden, waaronder het uitrijden van mest. LTO vraagt daarom veertien dagen extra op bouw- en graslandzand op klei en löss en zand.

De uitrijperiode zou volgens de geldende regels stoppen op 1 september. Als het aan LTO ligt, wordt dat 15 september. Toedienen van dierlijke mest in de eerste helft van september kan in de veehouderij zorgen voor de oogst van een of twee goede grassnedes in het najaar.

In dezelfde brief vraagt LTO om uitstel van de inzaaidatum van groenbemesters. De graanoogst kon nog niet worden afgerond. Vooral in Zuidoost-Brabant en in Limburg staat er nog veel op het land.

Voor akkerbouwers die daarmee te maken hebben, is een langere uitrijperiode van dierlijke mest ook erg welkom. Ze hoeven dan in de groenbemester geen gebruik te maken van kunstmest. LTO stelt voor om bij verlenging van de uitrijperiode een maximum van 100 kilo stikstof uit dierlijke mest te hanteren voor de percelen die nog bemest moeten worden. LTO-voorzitter Albert Jan Maat dringt er in de brief aan Dijksma op aan om uiterlijk over een week duidelijkheid te geven.

Meer over: Afvoer | Dier | Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: