Ook NMV vraagt om verlenging uitrijdperiode

Vanwege de regenval in juli en augustus en de door de natte omstandigheden onbegaanbare gronden in grote delen van het land heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken verzocht om de uitrijdperiode voor dierlijke mest op zand, klei en löss voor gras- en bouwland met 14 dagen te verlengen.

Melkveehouders hebben te kampen gehad met extreem natte omstandigheden de afgelopen twee maanden. De afgelopen weken waren er nauwelijks droge dagen om het gras te kunnen oogsten vanwege de slechte berijdbaarheid en de mogelijkheid het gras droog in te kuilen. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk om de gewenste drijfmestgift dit jaar aan te wenden. Een bemesting met dierlijke mest in de eerste twee weken van september kan zorgen voor de oogst van een of twee goede grassnedes in het najaar.

De NMV heeft het verzoek tot uitstel van de inzaaidatum voor groenbemesters en verlenging van de uitrijdperiode tot het laatste moment uitgesteld, omdat gehoopt werd op beter weer, zodat het verzoek tot uitstel niet nodig zou zijn. Graag zou de NMV willen meewerken aan het opstellen van een protocol waarin een meer structurele oplossing voor dit regelmatig terugkerende probleem kan worden gevonden; het klimaat houdt zich niet aan arbitrair gekozen data voor bemesting. Gekozen zou moeten worden voor een benadering die meer recht doet aan de goede landbouw praktijk, vindt de melkveehoudersorganisatie. De NMV hoopt dat Dijksma vóór 28 augustus duidelijkheid wil verschaffen aan boeren. (AgriHolland)

Meer over: Afvoer | Dier | Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: