Exporteur verwerkte mest? Verplicht AGR/GPS

Exporteurs van vaste verwerkte mest worden verplicht om per 1 januari 2017 hun transportmateriaal uit te rusten mest AGR/GPS. Cumela Nederland is zeer verbaasd dat deze verplichting per 1 januari 2017 al ingaat, zo laat het op de website weten.

Jaap Uenk, voorzitter van de sectie Meststoffendistributie: “Hier is in mijn ogen sprake van een vorm van onbehoorlijk bestuur. Hoe kun je nu van ondernemers verwachten dat zij binnen 6 werkdagen na publicatie van de regelgeving, de verplichte apparatuur hebben gekocht en opgebouwd?” Daarnaast speelt nog dat ook de leveranciers van deze apparatuur niet in grote aantallen op de plank hebben liggen. Cumela Nederland vindt dat er minimaal een overgangsperiode moet worden afgesproken waarbinnen alleen waarschuwend wordt opgetreden, maar geen boetes worden opgelegd.

In dezelfde regeling zijn ook de verplichtingen voor de onafhankelijk monsternemer neergelegd. Duidelijk is nu dat dit systeem voor dikke fracties van rundvee- en varkensmest (na mestscheiding) en mengsels met deze dikke fracties zal gaan gelden vanaf 1 oktober 2017.

Meer over: Afvoer | Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: